Občanské poradenství

Podpořen: Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajem Vysočina, Městem Jihlava, Městem Dačice

Dluhové poradenství

Projekt je realizován s podporou ČSOB a Poštovní spořitelny

Spotřeb. poradenství

Projekt spotřebitelské poradenství....

SPOLUPRACUJEME S:
Občanskou poradnou Havlíčkův Brod

BKB - Bíllý kruh bezpečí - pobočka Jihlava

Občanskou poradnou Nové město na Moravě

Úřadem práce Jihlava

Občanskou poradnou Třebíč

Občanskou poradnou Pelhřimov

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy a města Telč
SKP - Azylovým domem pro muže v Jihlavě

Intervenčním centrem Jihlava

Psychocentrem Jihlava

"K" centrem Charity Jihlava

Centrem multikulturního vzdělávání

právničkou

psycholožkou

supervizorkou

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .